Sayfalar

21 Kasım 2010 Pazar

KanastaKanasta

Kağıtların puan değeri:

As = 15 Puan
2,3,4,5,6,7 = 5 Puan
2 (Joker) = 10 Puan
8,9,10,J,Q,K = 10 Puan
Joker = 10 Puan

Fi Puan Değeri :100 Puan (Her biri)
Yarım Kanasta :100 Puan
Tam Kanasta :200 Puan
Full Kanasta :500 Puan
Oyunu Bitiren : 50 Puan

Oyun 2 deste oyun kağıdı + 2 jokerle oynanır. Oyundaki bütün 2’ler joker olarak veya kendi yerinde sıralı yaparken kullanılabilir.

Örnek: As-2-3 veya 2-3-4 sıralıdır. “2” Bu örnekte olduğu gibi kullanılırsa yerinde kullanıldığı için “5“ puandır.

Örnek: 7-7-2 (joker) kullanıldığında bu sayıların toplamı 20’dir. 5+5+10 (2 joker)

veya 8-8-2 (joker) kullanıldığında bu sayıların toplamı 30’dur. 10+10+10 (2 joker)

As-As-2 (Joker) kullanıldığında bu sayıların toplamı 40’dır. 15+15+10 (2 joker)

2’li “Sıralılarda” joker olarak kullanılamaz; sadece yerinde kullanılabilir veya 4-5-6 üç sıralı tamamlandıktan sonra 4.5. kağıt olarak kullanılabilir.

Örnek: 5-6-2 (Joker) veya 8-2 (Joker)-10 olmaz. Sıralı gelen 3 kağıttan sonra 4. olarak joker kullanılabilir.

Örnek: 4-5-6-2 (Joker) 8 gibi. Bu örneğin sayı toplamı 5+5+5+10+10 = 35’dir.

Örnek: 8-9-10-2 (Joker)-Q. Bu örneğin sayı toplamı 10+10+10+10+10= 50’dir.

Oyunda 2’ler dahil toplam 10 joker vardır.

Kağıtların dağıtılması:

Oyun 4 kişiyle ve eşli oynanır. Eşler karşılıklı otururlar. Eşlerin aldığı sayılar “A” ve “B” altında toplanarak yazılır.

Kağıdı dağıtan kişi kağıtları teker teker 6 kişiye dağıtır gibi toplam 11’er kağıt dağıtır. Kendi önüne dağıttığı kağıtları A,B,C diye sıralarsak “B” kendi oynayacağı kağıtlar “A” 1.ci Fİ - “C” 2.”Fİ”dir.

Oyun saat yönünde oynanır.

Oyunun kuralları:

Oyunun kuralları eşlerin aldığı toplam 900 sayıya kadar farklı, 900 – 5200 arası farklıdır.

900 sayıya kadar kurallar: Biri sıralı olmak şartıyla ilk açışta en az 45 sayıya açmanız gerekir, 45 sayının altında eliniz bitik olsa bile açamazsınız. İlk 45 sayının içinde joker kullanamazsınız, jokersiz 45 sayıyı toplamanız gerekir.

Örnek: 4-5-6 (15 Puan) 8-8-8 (30 Puan) veya 1-2-3-4-5-6-7 gibi örnekler çoğaltılabilir. Biri sıralı olmak şartıyla 5 puanlık toplam 9 kart da olabilir. 5-6-7 / 3-3-3 / 4-4-4 gibi.

45 sayıyı bu şekilde tamamladıktan sonra kalan kağıtlarınızda joker kullanıp bitebilirsiniz. Oyunda ilk biten birinci Fİ’yi alarak oyuna devam eder tekrar biterse ikinci Fİ’yi de alabilir.

Oyunda fazladan dağıtılan kağıtlara “Fİ” denir. Oyuncular bitip “Fi”leri almadan “Kanasta” yapmış olsalar bile oyun bitmez. 2 Fİ’de oyuncular tarafında alınması gerekir. Oyunun bitmesi için biten tarafın “Kanasta” yapması şarttır. “Kanasta” yapmadan oyunu bitiremezsiniz, fakat “Fİ” almadan “Kanasta” yaparak bitebilirsiniz. Eşler birbirine işleyebilir. 45 veya 90’a açtıktan sonra işleyebileceği gibi direkt olarak işlemeye de gidebilir. İşlemeye giden kişi bitip “Fİ”yi alabilir fakat en sonunda “Kanasta” yapmış olsalar dahi bitemez.

Örnek: 2 “Fİ”de alınmış (kimin aldığı önemli değil) eşlerin “Kanasta”sı da var fakat işlemeye gitmiş, bu kişi oyunu bitiremez, ancak eşi bitirebilir veya karşı çift.

Eşler toplamda 900 sayıya ulaştıktan sonra jokersiz bir sıralı yapmak zorundadır. Sıralı 15 puanlı 4-5-6 veya 30 puanlık 8-9-10 olabilir. Kalan sayıyı tamamlarken joker kullanılabilir.

Örnek: Sıralı 4-5-6 (15 Puan) 8-8-2 (30 Puan) 10-2-Q (30 Puan) 3-3-2 (20 Puan) gibi.

Bir seride sadece tek joker kullanılabilir.

Örnek: 8-8-8-8-8-8-8-2 veya 3-4-5-6-7-2-8-9-10-J-Q-K-As gibi.

Papazdan sonra as gelebilir Q-K-As gibi.

Joker yerinde kullanılırsa, örneğin;

1-2-3-4-5-6-7 gibi bunun devamında 2. bir joker kullanılabilir; joker yerinde kullanıldığı için joker olarak sayılmaz ve sayı değeri 5 puandır.

Sıralılarda yerinde kullanılan ikilinin aynı seriden olması gerekir.

Örneğin: Maça 2-3-4 gibi.

Sıralı kağıtlar aynı seriden olmak zorundadır; yerinde kullanılmıyorsa joker hariç.

Örneğin: Kupa serisi 8-9-10-J gibi. (Joker araya kullanılmadıkça serisi önemli değildir.)

Aynı sayılarda durum diğer oyunlardan farklıdır;

Örneğin: İki maça 8 bir kupa 8 sekiz açabilirsiniz. Bu üçlü seridir, dilerseniz joker de kullanabilirsiniz, jokerin serisi önemli değildir.

Maça 8 – Maça 8 – 2 (Joker) veya Kupa 8 olabilir.

Oyunda en küçük seri üç sıralı veya 3 aynı kağıttan oluşur.

Kanasta:

7 Kağıdın sıralanmasına “Kanasta” denir. Üç çeşit kanasta vardır, “Tam Kanasta”, “Yarım Kanasta” ve “Full Kanasta”.

Tam Kanasta:

Tam kanastanın puan değeri 200’dür.

8-8-8-8-8-8-8 yedi aynı kağıt (8.de eklenebilir ama kanastanın değerini değiştirmez, gene tam kanastadır, sadece siz bir kağıt fazla işlemiş olursunuz.

Veya 3-4-5-6-7-8-9 gibi aynı seriden sıralı 7 kağıt. Eğer aynı seriyi As’dan başlayıp Papaza kadar tamamlarsanız, “Full Kanasta” 500 puan alırsınız. (Bu oldukça zor bir ihtimal olmakla birlikte imkansız değildir)

Yarım Kanasta:

Yarım kanastanın puan değeri 100’dür. Tam kanastadan farkı 6 aynı veya sıralı kağıdın arasında joker kullanılmasıdır.

Örneğin: 5-5-5-5-5-5-2 (Joker) veya 4-5-6-2 (Joker)-8-9-10

Eşler joker kullanarak kağıtları açtıktan sonra siz eşinize işlerken joker yerine kullanılan kağıdı koyup toplamda 7’ye tamamlarsanız açılırken joker olmasına rağmen joker 7 aynı veya sıralı kağıdın dışında kaldığı için bu tam kanasta olarak değerlendirilir. Fakat yarım kanasta olduktan sonra joker yerine kullanılan kağıdı bulsanız bile yarım kanastanın puanı değişmez. Siz sadece fazladan kağıt işlemiş olursunuz. Fakat bu aynı seriden 13 kağıdı bulup jokeri dışarıda bıraktığınız durumlarda seri yarım kanasta olsa bile 500 sayı arlısınız, çünkü 13 kağıdı tamamlayıp jokeri dışarıda bırakmış oluyorsunuz.

Eşler kendi önlerine veya eşlerine işleyebilirler. Elinizdeki kağıtları Kanatsa olmuş kağıtlara da işleyebilirsiniz. (Bitmek veya daha fazla puan almak için)

Yarım kanastanın tam kanasta olmasına örnek:

5-5-5-2 eşiniz açtı siz aynı anda 4 adet 5’li veya 2 beşliyi önceden 2 beşliyi aynı anda sonradan eklediniz bu tam kanastadır.

5-5-5-5-5-2 toplam 6 adet kanasta olmaz; 1 adet 5’li eklenirse yarım kanasta, 2 adet 5’li aynı anda eklenirse tam kanasta olur.

Örnek: Eşinizin veya sizin önünüzde Kupa 5-2-7-8-9-10 var, siz bu seriye kupa 6 ve kupa 4 veya kupa J işlerseniz bu tam kanasta olur. Sadece kupa 6 eklerseniz joker yerinden çıkar ve altına veya üstüne gelir (4 veya J yerine, sizin isteğinize göre) yarım kanasta olur.

Elinizde joker (ikili) var ve sıralı açıyorsanız bunları aynı serilerde kullanmanız kanasta yaparken size faydalı olur.

Örneğin: Kupa 2(Kupa)-5-6-7-8 açtınız. Eşiniz joker yerine kullandığınız kupa 3-4’ü bulur eklerse bu tam kanasta olur. Joker 4 yerinden çıkar kendi yerine gelir 2-3-4-5-6-7-8 tam kanasta olur. Seçeneğiniz varsa açarken bunlara dikkat edin.

Her çift bir 1 “Fİ” almak zorundadır;

Bir çift diğer çiftten önce bitip diğer çift açmadan yerdeki iki ”Fİ”yi de alırsa diğer çift direkt “Kanasta”ya açmak zorunda kalır. Fi alamayan çift karşı çift oyunu bitirmeden joker kullanarak yarım kanasta veya tam kanastaya açmak zorundadır. Bu şartlarda kanastaya açmak zorunda kalan çift için 45 veya 90’a açma kuralı geçerli değildir. Kanastaya kalan çiftlerden bir tanesi kanastaya açtığı taktirde eşi 45 veya 90 kaça açması gerekiyorsa normal şekilde açabilir.

Kanastaya açmak zorunda kalan çift kanastaya açamadan, karşı çift oyunu bitirirse – 600 ceza puanı alır; aldığı puanlardan veya yeterli puanı yoksa eksi puana düşer.

Kanastaya kalan çift, karşı çift bitmeden kanastaya açabilirse sadece – 100 ceza puanı alır, puanından düşülür.

“Fi” alan oyuncu Fi’yi alırken ortaya bir kağıt atıp sırasını bekleyebileceği gibi yere kağıt açmadan bütün kağıtları seri veya sıralı yaparak önüne açıp Fi’yi alıp devam edebilir, biterse 2.Fi’yi de alabilir. Yere kağıt atmadan bitip Fi’yi aldığı taktirde aynı anda Fi’yi kullanma hakkı vardır. Yere kağıt atarak biterse sırasını bekler, biterse 2.Fi’yi alıp bitebilir, oynayabilir.

2. Fi’yi bir çift aldı fakat sıra ona gelmeden karşı taraf bitti; 1.Fi’yi karşı çift aldığı taktirde 2. Fi’yi alan çift kullanamadığı için – 100 yemez ama elindeki Fi’de (+ -) sayılmaz. Yok sayılır.

2 Fi’yi de aynı çift aldı fakat 2. Fi’yi kullanamadan Fi alamayan karşı çift bitti. Bu durumda Fi’lerden sadece 1 tanesi sayılır kullanılmayan sayılmaz; fakat karşı çift bitse bile Fi alamadığı için – 100 yemekten kurtulamaz. Bittiği için + 50 puanı alabilir.

Biten çiftlere + 50 puan yazılır. Kanasta yapmadan oyun bitmez.

Oyun 5200’de biter.

Eğer iki çift de aynı elde 5200’ü geçerse oyun 7200’e uzar. 7200’de de aynı şey olursa 9200’e uzar ve fazla puan alan çift oyunu kazanır; iki çift tekrar aynı anda çıksa bile oyun bir daha uzamaz.

Ortada çekilen kağıtlar bitti fakat çiftler kanasta yapamadı, oyun bitmedi. Bu durumda oyuna devam edilmez herkes önündeki kağıtları sayar. Bu durumda son kağıdı çeken son oynayandır, sonraki oyuncu atılan kağıdı alamaz, oynayamaz. Yerde kağıt bittiği anda oyun bitmiş sayılır.

Yerden kağıt alma ve atma durumu:

Oyuncular sırası geldiğinde bir kağıt çeker veya yerden almak isterse yerdeki kağıtların tamamını almak zorundadır; yerde kaç kağıt varsa hepsini alır. Kağıt çeker veya yerdekileri alır sonra bir kağıt ortaya atar. Eğer bitip Fi’yi alıyorsa ortaya kağıt atmak zorunda değildir Fi’yi alır devam eder biterse gene kağıt atmak zorunda değildir, kağıt atmadan 2.Fi’yi de alır. Sadece en son biterken yere kağıt atma zorunluluğu vardır, oyuncular yere kağıt atmadan oyunu bitiremez.

Oyun bittiğinde elde kalan ve önünüzdeki kağıtların sayılması:

Önce kanastalar sayılır. Sonra Fi’ler eklenir, biten tarafa + 50 yazılır. Kanastalar dahil işlediğiniz bütün kağıtları sayarsınız. Elinizde kalan kağıtları aldığınız puanlardan düşersiniz. Elinizde kalan bütün kağıtlar eksi sayılır; elinizde tam kanasta veya sıralı, seri ne kaldıysa fark etmez.

Oyunun hiçbir aşamasında kazanmanız garanti değildir; oyunun heyecanlı ve güzel olan tarafı budur.

5195’de bile – 600 ceza puanı alıp oyunu kaybedebilirsiniz.